Kritik af underskriftsindsamling mod nedrivning

Protestgruppen mod nedrivninger i Gellerup anklages nu for at have “skubbet vi beboere i retning af en bestemt holdning”. Det fremgår af et indslag i TV2 Østjylland i går mandag d. 23/8 2010 og af artiklen “Gellerup: Underskriftsindsamling møder kritik“.

Valgforsker Rune Stubager mener ifølge artiklen, at det i den tekst, som beboerne har skrevet under på, burde fremgå, at “beboerne vil blive genhuset i tilsvarende lejligheder” (min fremhævning), og at den derfor er ubrugelig.

Mangler Rune Stubager viden?

Rune Stubager er tilsyneladende ikke vidende om, at rådmand Laura Hay i sommer ikke har villet give beboerne garanti om, at vi netop kunne blive genhuset i tilsvarende boliger. Det skal der forhandles om, siger hun til intervieweren fra Vores Gellerup i videoen, som kan ses herunder.

Endvidere afhænger hele tryghedsgarantien i praksis af de beregninger, som Brabrand Boligforenings administration har lavet, og de indeholder mindst tre ukendte faktorer: Fraflytning, tilflytning og hvordan det endelige forslag til dispositionsplan kommer til at se ud.

Der er altså tale om en hypotetisk beregning, men med udgangspunkt i den politiske aftale fra juni 2009, kan der blive tale om at nedlægge op imod 30% af vores familieboliger, og det drejer sig om mere end 250 familielejligheder.

Som beboer er der således god grund til at være usikker på, om den såkaldte tryghedsgaranti lader sig gennemføre i praksis: Vil der virkelig blive plads til alle, og kan vi efter Laura Hays udtalelser være sikre på, at det bliver i en tilsvarende lejlighed?

Alligevel mener Rune Stubager altså, at det skulle have fremgået af teksten til en underskriftsindsamling, der stiller principielt spørgsmålstegn ved nedrivning. Det er for mig fuldstændigt uforståeligt.

Hvem skal oplyse om hvad?

Rune Stubager mener altså, at initiativtagerne skulle have givet beboerne flere informationer for at tegne et reelt billede, som jeg forstår det. Og det er da interessant! Hvad ellers skulle de have informeret om?

Beboerne i Gellerupparken er blevet informeret om tryghedsgarantien i form af husstandsomdelt materiale, før vi blev skriftligt orienteret om boligforeningens forslag til dispositionsplan, der i øvrigt kom særskilt ud, før det samlede materiale om de tre forslag, der kom i høring. Så vi kender den godt!

Men underskriftsindsamlerne kunne måske ved denne lejlighed have informeret os om, at nedrivning, salg og ombygning er en principiel politisk sag? Altså at omfanget af udtyndingen af de almennyttige familieboliger er politisk fastlagt?

Det kunne have tegnet et mere klart og nuanceret billede, og netop den information er der og har der været uklarhed omkring. I såvel skriftligt materiale som på møder, har vi beboere igen og igen hørt, at der skal rives ned f.eks. af hensyn til en bygade. Og dét er med til at “skubbe beboerne i retning af en bestemt holding”, for nu at bruge speakerens udtryk fra det omtalte nyhedsindslag:

Nedrivning for at skabe plads til nyt, eller nedrivning for at tynde ud i den nuværende type beboere?

Men det er godt nok store forventninger at have til initiativtagerne til en underskriftsindsamling. Som beboer har jeg skrevet under, fordi jeg er lige så principielt imod nedrivning, som det principielt er vedtaget af politikerne i Århus Kommune og Brabrand Boligforening, og jeg forventer, at min stemme bliver hørt lige så vel som mit høringssvar bliver læst!

Et demokratisk problem

Det er dog bemærkelsesværdigt og et demokratisk problem, at der tilsyneladende er større interesse for en mulighed for en juridisk underkendelse af en omfattende underskriftsindsamling, der taler sit eget tydelige sprog, fremfor en anerkendelse af flertallet af de adspurgtes stemme.

Men jeg skal ikke undlade endnu engang at bemærke, at det svarer ganske fint til målsætningen for den informationskampagne, der indtil videre er afsat 1,6 millioner kr. til: “At skabe bred opbakning til projektet uanset dets endelige form”.

Helt officielt ønsker Brabrand Boligforening og Århus Kommune altså at skubbe vi beboere i en bestemt retning, og nu sættes en gruppe beboere under anklage for at gøre det, fordi de ikke har nævnt en såkaldt tryghedsgaranti, uanset at politikerne selv har skabt usikkerhed om denne sag. Velbekomme!

Læs mere m Helhedsplan Gellerup her.

Laura Hay om tryghedsgaranti/genhusning:

Redigeret d. 24/8 kl. 14.35