Smag på Gellerup er usmagelig

D. 31/8 afholdes i forbindelse med Åhus Festuge endnu et arrangement til markedsføring af helhedsplanen:  “Smag på Gellerup” eller “Nabofest i Ramadanen”.

Listen over medarrangører er lang, og den spænder fra offentlige institutioner til lokale foreninger.

Disse har nu alle ladet sig gøre eller har gjort sig til en del af den markedsføring af helhedsplanen, der har som mål at skabe bred opbakning til projektet uanset dets endelige form, og derfor bl.a. har som delmål at:

  • skabe lokal forankring af projektet
  • være med til at sikre, at beboerne oplever, at processen gennemføres i respekt for dem og de ressourcer og potentialer, som området rummer
  • at illustrere, at parterne bag helhedsplanen arbejder i samme retning

Og man må sige, at arrangementet er kreativt tænkt i forhold til lige netop disse mål. Enigheden blandt de indflydelsesrige vil tilsyneladende ingen ende tage.

Jeg minder derfor om at et overordnet mål med helhedsplanen er ændring af beboersammensætningen og

  • at nedrivning og tvangsflytning beboere er en del af planen, fordi omfanget heraf er fastlagt i den politiske aftale, der fortsat danner grundlag for projektet, fordi politikerne indtil videre bombastisk har afvist at genforhandle den
  • at en moské er skrevet UD af planen, fordi mindst to partier i byrådet mener, at en sådan har sammenhæng med “ghettoisering”, hvorfor islam eller det, at muslimer bor sammen, altså er en del af problematikken

Spørgsmålet er nu: Hvem har viljen til at repræsentere det store flertal af de adspurgte beboere, som er imod nedrivning, og alle os, der ikke ønsker at blive udtyndet men derimod reelt inddraget og lyttet til? Og hvorfor er offentlige institutioner en del af denne markedsføring?

Jeg kan blot endnu engang konstatere, at det i denne sag er eliten overfor pøblen. Pøblen: Altså vi beboere, som er lidt dumme og ikke selv ved, hvad der er bedst for os og til vores egen fordel.

Racisme er racisme

I min bevidsthed var racisme engang noget med de hvides undertrykkelse af de sorte. Det var gennemskueligt, man vidste, hvem undertrykkerne var, og dermed også hvem og hvad man skulle protestere imod, hvis man gik ind for ligeværd og lige rettigheder for alle.

Men meget har ændret sig, for det er jo de færreste, der ønsker at se sig selv som racister, så hvis helhedsplanen skal sælges til flertallet og ikke mindst vi beboere, må den i vid udstrækning markedsføres som det modsatte. Og det bliver den så. Igen.

Men racisme handler stadig (også) om de hvides undertrykkelse af de sorte og brune. Om diskrimination og majoritetens undertrykkelse af minoriteterne. Aldrig ville vi tvangsflytte hvide ikke-muslimske beboere ud af deres hjem for at overlade pladsen til de brune fra Gellerup.

Men med “Smag på Gellerup” er vi alle inviteret til endnu en nedrivningsfest – og denne gang med opbakning fra de fleste af dem, der er tæt på magten.

Det finder jeg usmageligt! Tak for mad!

Find flere links og indlæg om helhedsplanen her.