Velkommen

Sitet piabjerre.dk er privat hjemmeside for Pia Bjerre Christensen.

Det vil løbende blive opdateret med indlæg om emner, som optager mig, og samtidig samler det de væsentligste indlæg fra de to ældre sider “Bagom Funktionelle lidelser” og “Med inspiration fra Gellerup”.

Introduktion til privat hjemmeside for Pia Bjerre Christensen. Foto fra Vejle Ådal i område med ponyer til naturpleje
Naturpleje med ponyer i Vejle Ådal

Efter mere end et årti i multikulturelle boligområder i Århus, er jeg flyttet ud i en vidunderlig helende natur lige midt på den jyske højderyg, med morænelandskabet i Vejle Ådal til den ene side, og hedelandskabet til den anden.

Introduktion til privat hjemmeside for Pia Bjerre Christensen. Foto fra gåtur Vejle Ådal
Gåtur i Vejle Ådal

Samtidig er jeg fortsat optaget af samfundsforhold og i særdeleshed mangfoldighed, diskrimination, racisme og antiracisme.

Baggrund

Jeg er uddannet folkeskolelærer og har først og fremmest undervist flersprogede unge og voksne etniske minoriteter. Jeg har bl.a. arbejdet i såkaldte integrationsprogrammer, på sprogcentre og i dagundervisning på ungdomsskole. Tæt samarbejde med forældre og gode og nære samtaler med både unge og voksne har altid betydet meget for mig. Det samme gør mangfoldigheden, og jeg savner den meget herude på landet.

Efter en alvorlig trafikulykke i 2004 brød en underliggende kronisk infektionssygdom ud, og det blev klart, at jeg desværre ikke længere kunne være på arbejdsmarkedet. Det var en stor sorg, men jeg var flyttet til Gellerupparken i Århus, hvor jeg var meget glad for at bo, og hvor jeg bl.a. deltog i arbejdet i afdelingsbestyrelsen. Jeg har boet der og i Bispehaven i mere end 10 år, og her fik jeg nære relationer.

Introduktion til privat hjemmeside for Pia Bjerre Christensen. Foto fra Skt. Hans i Gellerupparken, hvor jeg elskede at bo
Skt. Hans i Gellerupparken

I de år tog jeg også en grunduddannelse som psykoterapeut fra “Institut for Gestaltanalyse” (ca. 4 år i alt), ligesom jeg tidligere havde taget et kursus i coaching. Jeg er optaget af kontakt – af hvad der sker i og mellem mennesker, og at vi kan være i verden som vi er på en ordentlig måde. Det handler for mig om en måde at leve på.

Mens jeg boede i Århus blev jeg også nødt til at lære mig en masse om multisystemisk sygdom (kronisk infektionssygdom, ME, fibromyalgi, whiplash m.v.), fordi jeg som så mange andre stod uden hjælp i det offentlige sundhedssystem.

Samfundsdebat

Siden jeg var helt ung har jeg i større eller mindre grad deltaget i samfundsdebatten. Før i tiden i form af deltagelse i forskellige møder og læserbreve, og mens jeg boede i Gellerup startede jeg min første blog, som med tiden fik sit eget domæne og titlen “Med inspiration fra Gellerup”. Størstedelen af det ældre materiale på dette site er herfra, og efter nogle år, hvor jeg dårligt har kunnet følge med, har jeg igen fundet ressourcer til at skrive.

Værdier

Introduktion til privat hjemmeside for Pia Bjerre Christensen. Foto fra Hedestykke i Frederikshåb Plantage nær syvårssøerne. Sammen med Fay
Heden i Frederikshåb Plantage sammen med Fay Omar

På trods af alvorlig sygdom, som oftest er en daglig kamp, har jeg lyst til livet og en ukuelig tro på, at ethvert menneske er lige værdigt uanset køn, etnicitet, tro, seksuel orientering, uddannelsesbaggrund og helbredsstatus. Jeg tror på, at vi udvikler os i kontakten med os selv, med andre, med vores omgivelser og med den skabende kraft, der er større end os, hvis vi bekender os til en. Jeg mener, at de bedste ideer udvikles i fællesskab og med erkendelsen af, at det vi ikke ved, er så meget mere, end det, vi ved.

Jeg længes usigeligt efter at kunne tage del og bidrage til fællesskabet i form af efteruddannelse, som frivillig, som deltidsansat eller som terapeut med egne klienter – men nu skriver jeg igen, og du er velkommen.

Kærlig hilsen

Pia Bjerre Christensen

En kæmpestor tak til Webcoders, som generøst har hjulpet mig i gang med dette site, selvom de beskæftiger sig med langt større projekter. Tak fra mit hjerte.

Tilbage til startsiden