Tema: Helhedsplan Gellerup

Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj

I 2010 havde Århus Kommune og Brabrand Boligforening allerede investeret store beløb i den såkaldte helhedsplan for Gellerup og Toveshøj eller “Helhedsplan Gellerup”. Siden her er oprindeligt oprettet på hjemmesiden “Med inspiration fra Gellerup” som en kritisk røst. Jeg synes, den fortjener at blive stående i en lettere opdateret form, fordi det der skete, var historisk. For første gang i nyere dansk historie, valgte vi at tvangsflytte mennesker ud af deres boliger fordi de var socialt udsatte eller tilhørte etniske eller religiøse minoriteter. Vi valgte at tvangsflytte “de andre”.

Forår i Gellerupparken
Farvel “ghetto” – nu skulle beboerne spredes

Helhedsplanen er et kæmpe projekt, der med politikernes ordvalg skal omdanne Gellerup fra at være et “udsat boligområde” til en “attraktiv bydel”. Et projekt, der har som mål, at nedbringe andelen af almennyttige familieboliger i området til 30% over de næste 30 år. Et projekt, der har som mål at “ændre beboersammensætningen”. Et projekt, der således bl.a. har som mål at sprede og udtynde den nuværende type beboere, ved at sælge, rive ned, bygge om og bygge nyt – hvis der er penge til det.

Elsker alle helhedsplanen?

I hvert fald er målet med den såkaldte “informationskampagne”, at vi skal komme til det: Bred opbakning, lokal forankring, illustration af fremdrift og handling og illustration af, at “parterne arbejder i samme retning” er blandt målsætningerne for kommunikationen om planen.

Foreløbigt har kommune og boligforening investeret 1,6 mio kr. i at nå disse mål. Vi præsenteres for en stort opsat hjemmeside, farvetryk og glittet papir, møder med festlige indslag og i tillæg hertil en række tiltag og begivenheder, som nu alle hedder “Helhedsplan” til fornavn eller efternavn.

Informationsstrømmen er massiv, og den følger fint målsætningen om at skabe opbakning og vise enighed fremfor grundig og nøgtern information og åben og fri debat.

Men det er ikke alle, der elsker helhedsplanen – i al fald i dens nuværende form. Beboernes repræsentanter forholder sig stort set tavse, men det helt store flertal af de adspurgte beboere (1155 mennesker) har i forbindelse med den offentlig høring skrevet under mod nedrivning, og der er store protester over, at en moské er skrevet ud af den politiske aftale om grundlaget for planen fra juni 2009.

En kritisk røst

Formålet med dette tema er at være og give plads til en kritisk røst. Helhedsplan Gellerup i dens nuværende form indebærer alvorlige og gennemgribende forandringer i vi beboeres liv – og der er brug for modvægt i debat, som er præget af af de enorme ressourcer, som Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune har investeret i ensidig information.

Herfra linker jeg hovedsageligt til relevante indlæg, der er udgivet her på siden, men der er også fundet ressourcer til at linke til enkelte andre artikler eller debatindlæg, der indeholder nyttig information og/eller kan være med til at nuancere fremstillingen af en mulig fremtid i mit boligområde.

Links & videoklip herunder

Baggrund for helhedsplanen og årsag til nedrivning

Nedrivning af boligblokke i Gellerup skyldes et politisk krav om udtynding – uanset, at retorikken er ændret og uanset, at vi nu så ofte har hørt, at det skyldes hensynet til en bygade, at også pressen er begyndt at bruge formuleringen. De oprindelige udkast til planen indeholdt ganske få eller ingen nedrivninger. Det dokumenteres her. Læs mere

Regeringens ghettostrategi

Helhedsplanen bliver i vid udstrækning præsenteret som et lokalt projekt, men den er helt i tråd med regeringens politik. Den følger anbefalingerne fra den såkaldte Programbestyrelse, som blev nedsat af regeringen i 2004. Den skulle udvikle anbefalinger til en strategi mod såkaldt ghettoisering. I oktober 2010 offentliggjorde regeringen så en “ghettoplan” med 32 initiativer Læs et opklarende indlæg af Ole Vad Odgaard i Skræppebladet her.

Helhedsplan og moské

Et væsentligt mål med helhedsplanen er at ændre beboersammensætningen i området. På hvilken måde hænger det sammen med en moské, som der blandt beboerne er et stort ønske om at få? Hvorfor er den skrevet ud af planen?

En moské indgår i flere af de oprindelige forslag (parallelopdrag), men den er taget ud af den politiske aftale. Også på dette område er retorikken ændret, men det fremgår af en mindretalsudtalelse fra Århus Byråd, som Venstre har fremsat, at de mener, at en moské i Gellerup vil “forstærke tendensen til et parallelsamfund”.

Tidligere rådmand Gert Bjerregaard konfronteres i to læserbreve i Skræppebladet:

Helhedsplan og moské I

Helhedsplan og moské II

Sammenhæng mellem nedrivning og moské

I begyndelsen af et videoklip fra borgermødet i Globus 1 lånt fra Århus Kommune og Brabrand Boligforenings hjemmeside, opsummerer jeg enkelte fakta, udtrykker nogle holdninger og stiller spørgsmål til emnet.

Ordstyreren har forinden forsøgt at belære de fremmødte om, at der ikke er sammenhæng mellem en moské og helhedsplanen, men det er altså en politisk beslutning, at der ikke skal være det.

Videoen er desværre blevet fjernet fra hjemmesiden for Helhedsplanen, men den ligger skjult på YouTube og kommer her:

Informationskampagnen om Helhedsplan Gellerup er reklame

En mail fra Gellerupsekretariatet indeholdende de overordnede målsætninger for kommunens og boligforeningens kommunikationsstrategi dokumenterer, at formålet med kommunikationen er at skabe en bred opbakning til projektet – uanset det endelige form. Læs mere

Høringssvar

Mit eget: Helhedsplanen for Gellerup skaber yderligere “Ghettoisering” i dens nuværende form.

Høringssvar fra Hans Erik Esmann

Andre links

Ny politisk aftale om Helhedsplan Gellerup er overgreb

Smag på Gellerup er usmagelig

Ved at søge på “Helhedsplan” kan du finde andre indlæg, der indeholder kommentarer til emnet men ikke nødvendigvis har det som hovedtema.