Stil krav til muslimer?

Sarkasme kan forekomme!

Vi må vedgå os, at nogle mennesker simpelthen er klogere og tættere på sandheden end andre – og det er på tide, at vi indskrænker mulighederne for indflydelse og rettighederne generelt for dem, der ganske enkelt bare ER dummere og længere væk fra den absolutte sandhed.

Derfor hilser jeg også DF´s nyeste forslag om 5 krav til muslimer velkomment!
Blot synes jeg, at de giver den alt for lidt gas, og jeg vil derfor tillade mig at komme med forslag til et par tilføjelser.

DF´s forslag lyder:

Offentlige myndigheder skal som udgangspunkt ikke indlede samarbejde med mennesker der har:

1.    Udtrykt støtte til Sharia
2.    Omtalt kvinder som værende mindre værd
3.    Omtalt anderledes tænkende som værende urene eller ulovlige
4.    Gentagne gange udtalt sig imod folkestyret og retssamfundet
5.    Tilhører eller har tilhørt organisationer, der eksempelvis modarbejder demokrati

Mine forslag til tilføjelser lyder:

Offentlige myndigheder skal som udgangspunkt ikke indlede samarbejde med mennesker der har:

1.    Udtrykt støtte til Sharia eller andre religiøse love
Herunder praktiserende jøder og praktiserende kristne der mener, at f.eks. homoseksuelle og fraskilte ikke kan vies i kirken

2.    Omtalt kvinder og andre slags mennesker som værende mindre værd
Herunder politikere der mener, at der bør gives strengere straffe til folk, der slår på nogen, som der lige så store som dem selv, og at der igen bør gives lovmæssig tilladelse til, at man kan slå på nogen, der er mindre end en selv (børn), politikere, der vil tvangsfjerne børn, der ikke går i vuggestue, præster, der ikke anerkender kvindelige kolleger samt læger, der omtaler tørklædeklædte kvinder som hhv. ”levn fra før middelalderen” og ”et grumt syn”

3.    Omtalt anderledes tænkende som værende urene eller ulovlige
Herunder psykologer, der mener, at muslimer har særlige karaktertræk, der gør dem ulovlige (kriminelle), politikere, der om muslimer har udtalt at ”De tror kun, de ved intet og hvis der er en Gud, en himmel og et helvede. Så kommer de i helvede. Det er deres skæbne” og politikere, der er dømt for racisme.

4.    Gentagne gange udtalt sig imod folkestyret og retssamfundet
Herunder politikere, der har stemt for ”Terrorpakken”, som indskrænker magtens tredeling samt politikere, der ønsker, at indskrænke den grundlovssikrede ytringsfrihed, for tidligere statsansatte, der forholder sig skeptisk til denne

5.    Tilhører eller har tilhørt organisationer m.v., der eksempelvis modarbejder demokrati
Herunder naturligvis politiske partier, der har fremsat lovforslag vedr. samme

Offentlig ansatte eller ansatte, der samarbejder med det offentlige og har ytret nogle af ovenstående synspunkter fratræder deres stilling med omgående virkning og er underlagt fremtidigt berufsverbot.

Politikere og andre med tillidshverv fratages således også omgående deres mandat og deres ret til at genopstille i al evighed.

Amen!

Kilde: Politiken

NB: Belært af tidligere erfaringer skynder jeg mig her at sige, at dette indlæg er et udtryk for etnisk dansk ironi og sarkasme.

3 thoughts on “Stil krav til muslimer?”

 1. DF som helst ser al integration

  Og så glemte jeg at skrive at nu vil jeg ud og udføre min yndlingsbeskætigelse, at køre Bus, før en laaaang week-end fri. Jeg skal dog noget hver dag. I morgen står den på Bytur med min Barndomskammerat, vi maler dog ikke byen hverken gul eller rød, vi er blevet for gamle til det pjat 😉

  Lørdag bliver min far 84 så der er party hos min søster der har pladsen, det kunne jeg ellers godt bruge til min nyerhvervelse, mit Tog.

  Søndag skulle Charles komme forbi alias Charlie41. Det bliver nogle hektiske dage, nok ikke meget bloggeri. Hygge og god week-end til alle, trods Politiske uenigheder 😉

  Cheers B:o)

 2. Først tak til Pia, det var lidt svært at besvare din humor uden selv at komme ind på hvad jeg mener mange desværre gør når der står Islam på en blog. Men jeg gjorde da et forsøg og jeg kan når jeg læser dit indlæg igen, kun undres over at der skal så megen humor til og det så alligevel løber af sporet, jeg har selv bridaraget til det, jeg burde have vidst bedre og blot holdt mig til min applaus 😉

  Til Allan, mit udtryk: Røven går. Kalder jeg ikke selv latrinært, da det faktisk er blevet en del af sprobbruget i DK, lige som f.eks. Bull Shit, som mange i DK udelukkende forbinder med ko lort eller tyre lort. Det må du som USA rejsende også vide, at det også betyder vrøvl altså f.eks. om en Politiker der fyrer noget vrøvl af.

  Og du har i dit sidste indlæg pludselig selv ændret i dit syn på dem du ofte angriber, stadig efter min mening. Jeg har efterhånden læst mange indlæg på div. blogge hvor jeg bare ikke har gedet komentere selv fordi andre har gjort det og mange gange bedre end jeg selv kunne gøre. Jeg er ikke sprogets mester og jeg ved det.

  USA er også på det punkt der hedder integration, langt forud for os i vores “andedam” det er bla.a der jeg hentet en del viden fra, da min bror var blevet en del af det samfund og havde venner af alle mulige nationaliteter. Jeg ser det samme ske i Danmark og derfor blander jeg mig i debatter hvor jeg kommer og går, for at forsøge at være med til at fremmme integrationen, ikke bremse den. Kritik er ok så længe den ikke rammer i flæng og sårer folk der lider under tidligere Regimers lukkethed og påbuds tvang. Det tager faktisk eller kan tage en generation at få det ud af systemet, og fører man noget af det med sig i den næste Generation kan det tage endnu længere tid og særlig hvis man skal forsvare sig mod det nye Lands Politikere og deres tilhængere.

  Jeg er absolut ikke blind for dem der vil os det dårligt, men de er en minioritet og skræmmer ikke mig. Tager jeg fejl, så gentager jeg gerne mig selv, så giver jeg en offentlig uforbeholden undskyldning og beklagelse. 😉

  Jeg foreslår at vi fremover bevarer den kritiske sans men holder “snort” for sig og forsøger at vær retfærdige over for vores ny medlemmer af “familien” Danmark, samt tydeligt kritisere dem der ikke vil være med i “familien”, så skåner vi mennesker der bare vil leve og Bo her i fred og ro.

  Cheers B:o)

Comments are closed.