Spin vedr. Helhedsplan Gellerup

Den ene gang efter den anden har man kunnet høre og læse i medierne og omdelt informationsmateriale, at årsagen til nedrivning i Gellerup er, at der skal skabes plads til f.eks. en bygade, erhverv, andre boligformer m.v.

Det har været ualmindeligt svært at nå igennem med det budskab, at virkeligheden er en anden. Men sådan er det. Planen er, at der skal rives ned, bygges om og sælges boliger, for at udtynde den nuværende type beboerne. Det er fastlagt i den politiske aftale fra juni 2009, der udgør grundlaget for Helhedsplan Gellerup. Sammen med nybyggeri skal dette føre til, at andelen af almennyttige familieboliger på længere sigt bringes ned til 30 %.

Det er svært for mig at se det positive i den seneste tids mediestorm og forvrængede billede af mit boligområde og i konkurrencen om hurtige simple løsninger på komplekse problemer.

Men en af tingene er måske, at vi nu kan få ordet på bordet? At vi beboere nu ikke længere skal præsenteres for pæne indpakninger men den rå virkelighed, så vi kan tage stilling til den på reelt grundlag?

Socialt udsatte og beboere med religiøs og etnisk minoritetsbaggrund skal udtyndes

”Der må jo ligge noget bag”, har mange sagt til hinanden. For vi er jo ikke helt så dumme, som medier og politikere vil gøre os til. Vi kan godt tænke politisk.

En del af sandheden kom frem, da forslaget til dispositionsplan afslørede, at en moské ikke længere var en del af helhedsplanen. Men det blev dysset ned. ”Det har ikke noget med hinanden at gøre”, sagde selv ordstyreren på borgermødet i Globus under den offentlige høring. Hun var godt instrueret.

Men det har det. V og K ønsker socialt udsatte og religiøse og etniske minoriteter spredt. Også religion er for dem knyttet til begreberne ”ghetto” og ”parallelsamfund”, og så skal en moské naturligvis ikke være en del af helhedsplanen. Og vi ved det godt, selvom man skal google dybt efter referater af byrådsmøder for at holde sig opdateret.

Men nu er der så syn for det, der er blevet kaldt sagn:
Statsministeren har tirsdag i denne uge talt om områder, som har en ”helt anden natur end resten af Danmark” (sic!), at vi går galt i byen, hvis ikke vi ser det i øjnene. Så nu skal murene rives ned, her hvor ”parabolerne vender mod fjernere egne, som man orienterer sig imod”.

Han er muligvis blevet provokeret til at nærme sig en injurierende racistisk påstand (klogelig sagde han ikke, at disse mennesker har en helt anden natur) af S-SF?

Deres såkaldte ghettoudspil fra samme dag “Ny tryghed i udsatte boligområder” , begrundes i indledningen med, at lovløshed råder (sic!) og med andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande i de såkaldte ghettoer.

Senere i teksten flettes dog også sociale problemer ind, og på s. 5 lyder det:
”… De nuværende sociale og integrationsproblemer kan ikke løses uden et ændret bosætningsmønster. Derfor skal der iværksættes nye tiltag, der får nye familier ind i boligområderne, men samtidig også får andre ud. Om nødvendigt ved at nedrive boligblokke i de udsatte boligområder”.

Se det er da befriende klar tale: ”… men samtidig også får andre ud”.

Så mon ikke det nu er muligt, at vi kan tale om tingene som de er, inden det, der af byrådspolitikerne betegnes som det endelige forslag, skal til afstemning blandt beboerne?
Det er blevet ganske svært at pakke nedrivninger i helhedsplanen pænt ind i praktisk nødvendighed.

Og fastholder det flertal, der tilsyneladende findes blandt beboerne i Gellerup, deres nej til nedrivning og udtynding på trods af massive trusler om indgreb ovenfra, må vi se, om disse trusler bliver til virkelighed.

Vil de ansvarlige politikere virkelig udstille og tydeliggøre deres brug af magt og tvang?
Eller bliver det muligt at genoptage en demokratisk proces, hvor vi sammen forholder os til langsigtede konstruktive løsninger på reelle problemer?

Al egentlig udvikling kommer indefra. Sådan er den menneskelige natur!

Se også tema om Helhedsplan Gellerup.

One thought on “Spin vedr. Helhedsplan Gellerup”

  1. Klar tale Pia, og det mest skræmmende er jo den alliance som er etableret mellem Venstre og Socialdemokraterne( og med SF som medløbere), der sætter al anstændighed og alle principper over styr. “Beboersammensætningen skal ændres drastisk…og andelen af almene boliger skal ændres drastisk”( citat fra Biniam Simsek, byrådsmedlem fra Venstre i Århus Byråd)udtalt i TV 2 Østjyllands debatprogram onsdag d. 13 okt kl. “Ud med sproget”. Ingen protester fra Socialdemokraten Kristian Würtz eller SF…kort sagt: Brutalt magtsprog bruges overfor sociale problemer…..ingen gulerod…kun pisk som Rima ZamZam fra beboernes protestgruppe udtalte.

Comments are closed.