Informationskampagnen om Helhedsplan Gellerup er reklame

D. 9/4 2009 udtalte jeg til P4 Østjylland, at mit umiddelbare indtryk af informationskampagnen vedr. helhedsplanen for Gellerup-Toveshøj var, at det mest af alt lignede et større reklamefremstød.

Det kan hermed bekræftes. Det overordnede mål med kampagnen, der koster 1,6 millioner, er at sikre en bred opbakning til projektet – og det vil al information så naturligvis være præget af!

Bemærk i øvrigt, at der i målsætningen ikke er plads til uenighed: “Kommunikationen skal illustrere, at parterne bag Helhedsplanen arbejder i samme retning”.

Netop disse to ting fik mig til at trække mig fra afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken i sensommeren 2009, selvom det dengang var baseret på en oplevelse og procedurer, som jeg ikke kunne forlige mig med.
Dette er ikke i overensstemmelse med mine forventninger til demokratiet og reel inddragelse af vi beboere. Planen indebærer radikale og gennemgribende forandringer i vores liv og boligområde, og derfor mener jeg, at vi rettelig kan forvente en helt åben og fri debat.

Målet bør ikke være at overbevise os om, at vi skal stemme ja, men derimod at give så præcis og nuanceret information som muligt, så vi kan tage stilling på dette grundlag.

Al anden reklame skal jo i øvrigt markeres som værende det, det er.

Jeg har modtaget nedenstående i en mail fra Gellerupsekretariatet, der er nedsat i et samarbejde mellem Århus Kommune og Brabrand boligforening:

Vi sender hermed hermed målsætninger for vores kommunikationsstrategi, som er udarbejdet af Kragelund Kommunikation i samarbejde med Brabrand Boligforening og Århus Kommune:

Målsætninger for kommunikationen
Kommunikationen omkring Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj skal være med til at sikre opfyldelse af et hovedmål samt en række underliggende delmålsætninger. Disse mål er beskrevet i det efterfølgende.

Hovedmål:

-Kommunikationen skal sikre relevant og målrettet information om Helhedsplanen til alle interessenter for derved at skabe bred opbakning til en gennemførelse af projektet, uanset dets endelige form.

For netop at sikre bred opbakning til projektet skal følgende delmål for kommunikationen opfyldes:

Delmål:

– Kommunikationen skal sikre områdets beboere den nødvendige information, der skal til for at skabe forankring af projektet og sikre klarhed og svar på de spørgsmål, beboerne har.

– Kommunikationen skal være med til at sikre, at beboerne oplever, at processen gennemføres i respekt for dem og de ressourcer og potentialer, området rummer.

– Kommunikationen skal give borgerne i Århus et kvalificeret indblik i, hvad Helhedsplanen har af betydning for Århus generelt, herunder et letforståeligt billede af visionen og den større sammenhæng.

– Kommunikationen skal illustrere fremdrift og handling for derved at sikre en synliggørelse af projektets og områdets fordele.

– Kommunikationen skal over for lokale virksomheder og potentielle investorer være med til at vise, at Helhedsplanen er et attraktivt projekt at være en del af.

– Kommunikationen skal illustrere, at parterne bag Helhedsplanen arbejder i samme retning med en fælles forståelse for visionen bag planen.

Fremhævninger er mine.

Note 16/7 2010: Vedtagelsen af planen (som de normalt kalder det frem for “afstemning om”) er nu udsat, og jeg formoder, at vi kan forvente yderligere investeringer i nye kreative reklamefremstød. Beboerne skal jo OPLEVE , processen sker i respekt for os, og det kræver en del kreativitet…

Se tema om helhedsplanen her.